Doğrula Org

http://www.dogrula.org

Aydınlatılmaya ihtiyaç olan, internet'te yayılan doğru/yanlış, şüphe içeren bilgileri tarafsız olarak inceler, değerlendirir ve doğrusunu haber olarak ele alır.Için oy kullanmak istediğinize emin misiniz "Do%C4%9Frula+Org"?